Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Verksamheten i korthet

Rosk’n Roll informerar om sin verksamhet till kunder, ägarkommuner och andra intressentgrupper i sina årsberättelser.

Östra Nylands Avfallsservice Ab och Rosk'n Roll Oy Ab, som fusioneras från början av år 2019, har sammanställt beskrivningen av verksamheten och ekonomin från år 2015 på en gemensam webbplats. På webbplatsen finns egna undersidor för bolagens avfallshanteringstjänster, miljöansvar, sociala ansvar och ekonomiska ansvar. Årsberättelserna för år 2017 hittas nere på sidan eller via länken bredvid.

Miljörapportering

Rosk’n Roll iakttar hanteringen och minimeringen av miljökonsekvenser i all sin verksamhet. Verksamheten styrs av miljötillstånd, där bestämmelser utfärdas om mängden avfall som tas emot, tillåtna avfallsbehandlingsmetoder, upplagring av avfall samt drift-, konsekvens- och utsläppskontroll.

Miljöns tillstånd och verksamhetens miljökonsekvenser följs ständigt upp av den egna personalen och en utomstående konsult. Kontrollresultaten rapporteras regelbundet till miljömyndigheterna.

Bekanta dig med bolagens verksamhet med hjälp av årsberättelserna på nätet: