Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Verksamheten styrs av avfallshanteringsbestämmelserna och avfallslagen

Den kommunala avfallshanteringen styrs av många lagar och bestämmelser. Avfallshanteringens ansvarsområden och skyldigheter fastställs i avfallslagen. De regionala avfallshanteringsbestämmelserna fastställer bl.a. invånarnas skyldigheter vid användningen av avfallshanteringssystemet.

Kommunala avfallshanteringsbestämmelser

Avfallshanteringsbestämmelserna preciserar de principer för ordnande av avfallshantering som föreskrivs i avfallslagen. I avfallshanteringsbestämmelserna fastställer kommunerna bl.a. kraven på redskapen för avfallsinsamling, avfallstransporter och avfallsinsamling.

Borgå avfallsnämnd och Västra Nylands avfallsnämnd fungerar som Nylands avfallsnämnd från början av år 2019. Avfallshanteringsföreskrifterna och taxorna som Borgå avfallsnämnd och Västra Nylands avfallsnämnd har godkänt tidigare är tillsvidare i kraft.

Länk till avfallshanteringsföreskrifterna

Avfallslagen

Avfallslagen innehåller bestämmelser om bl.a. avfallshanteringens ansvarsområden, finansiering, ordnande av avfallshantering och nedskräpning. Den kommunala grundavgiften för avfallshanteringen baserar sig på 28 § och anslutning till ordnad avfallshantering på 11 § i lagen