Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Vårt verksamhetssystem är certifierat

Rosk’n Rolls verksamhetssystem medför effektivitet i vår verksamhet och en ständig förbättring av den. Att minska miljöpåverkan, ha nöjda kunder, ha en kostnadseffektiv verksamhet och en säker arbetsmiljö är viktigt för vår verksamhet.

Verksamhetssystemet för Rosk’n Roll uppfyller de internationella kvalitets- och miljökraven (ISO 9001:2015, ISO 14001:2015) samt arbetshälso- och arbetarskyddskraven (ISO 45001:2018).

Alla tre standarderna har certifierats av Bureau Veritas och funktionaliteten verifieras årligen som auditioner av ett certifieringsföretag.

BureauVeritasISO2

 

Rosk'n Rolls verksamhetspolicy

Företagets uppdrag är att för ägarkommunernas räkning sköta om insamlingen, hanteringen och utnyttjandet av avfall samt om branschrelaterad information, avfallsrådgivning och verksamhetsutveckling.  Vi verkar ansvarsfullt i enlighet med lagstiftning och myndighetsbestämmelser och förutser de ändringar som genomförs i bestämmelserna.  Vi är systematiska, målmedvetna och målorienterade och följer regelbundet upp måluppfyllelsen.

Miljö

Vårt primära uppdrag är att minska och som bäst förhindra de miljö- och hälsorisker som avfallet medför. Vi använder högklassiga och pålitliga metoder och tekniker i våra uppdrag. Vi bidrar till utvecklingen av metoder inom vårt verksamhetsområde samt miljömässigt hållbar återvinning och nyttoanvändning av avfall. Vi påverkar uppkomsten av avfall genom information och rådgivning som riktas till kunder och andra intressentgrupper.

Kunder och intressentgrupper

Vi har en aktiv växelverkan med våra kunder, ägare, myndigheter, avtalspartner och andra intressentgrupper. Det är lätt att använda våra tjänster, de är flexibla och vi utvecklar dem med hänsyn till kundernas behov. Vi kommunicerar öppet, effektivt, ärligt och interaktivt om vår verksamhet.

Ekonomi

Genom en kostnadseffektiv verksamhet håller vi kundavgifterna så låga som möjligt i förhållande till servicenivån och verksamheternas kvalitet.

En välfungerande och säker arbetsmiljö

Vi sköter om att arbetsmiljön fungerar, att personalen mår bra och att arbetet är säkert. Vi förutsätter samma engagemang av våra avtalspartner.  Vi förutser hälso- och säkerhetsrisker i arbetsmiljön och förbättrar arbetssäkerheten och verksamhetens effektivitet.

Personal

Vi uppskattar och förutsätter att verksamheten i arbetsgemenskapen är professionell, en positiv och konstruktiv attityd samt ömsesidigt samarbete. Det är viktigt för oss att vår personal upprätthåller yrkeskompetensen och utbildar sig.  Vi ser till att den interna informationen fungerar och att vår personal känner till arbetets konsekvenser för miljön, arbetsförhållandena, företaget och servicekvaliteten.

Företagets ledning och personal har förbundit sig till denna verksamhetspolicy och därigenom även kontinuerlig förbättring av företagets verksamhet.