Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
Tre avfallsstationsskötare på Domargårds avfallsstation

Kommunal avfallsservice i östra och västra Nyland

Rosk'n Roll har fått i uppgift att sköta bl.a. större delen av kommunernas skyldigheter relaterade till avfallshantering i enlighet med bestämmelser och föreskrifter. Uppgifterna sköts effektivt och med hänsyn till miljön, oavsett kommungränserna. Företagets uppgifter kan sammanfattas enligt följande:

  • planering, utveckling och samordning av avfallshanteringen
  • ordnande av återvinning av avfallsmaterial
  • skötsel av hantering av farligt avfall
  • underhåll av regionala avstjälpningsplatser och avfallsbehandlingsanläggningar
  • separat insamling av nyttoavfall
  • byggande och underhåll av nätverket med avfallspunkter
  • upphandling av blandavfallstransporter
  • rådgivning och information

Verksamheten styrs av lagstiftningen och de kommunala avfallshanteringsföreskrifterna.

Ägarkommunerna i västra Nyland är Lojo, Raseborg, Vichtis, Hangö, Högfors, Ingå och Sjundeå samt i östra Nyland Borgå, Sibbo, Lovisa, Borgnäs och Askola. Invånarantalet på verksamhetsområdet är 230 000.

Bolaget har sina kontor och avfallscentraler i Lojo och i Borgå.

Styrelse

Anders Rosengren, Borgå
Jarmo Aho, Lojo
Ulla Lindström-Dahl, Raseborg
Jarmo Kuosa, Vichtis
Ari Oksanen, Sibbo
Merja Grönberg, Lovisa
Reija-Riikka Stenbäck, Askola
Torbjörn Ekholm, Hangö
Mia Sundström, Högfors

Avfallshanteringsmyndigheten på området är Nylands avfallsnämnd