Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
Barndeldagare i återvinningsexperterna-tävlingen

Återvinningsexperterna 2020

Alla skolor inom vårt verksamhetsområde får inbjudan att delta i vår tvådelade tävling om avfall och sortering för 4 klassister; Återvinningsexperterna. Huvudpriset är en sportig upplevelse vid skolan. 

Anmälning

Anmälningen till tävlingen görs genom att skicka epost till adressen neuvonta@rosknroll.fi. E-posten ska innehålla skolans namn, mängden av deltagande lag samt lärarens namn, e-postadress och telefonnummer. 

Uttagning

Uttagningen är en frågesport med hjälp av vilken de tio bästa lagen väljs ut till finalen. Fem lag från Västnyland och fem lag från Östnyland. Frågesporten sker elektroniskt och frågorna grundar sig långt på materialet i mappen Otto och Ronja återvinner. Ni kan också beställa den avgiftsfria mappen till skolan härifrån.

Finaltävling

I den mera praktiska finaltävlingen är det kunskap och snabbhet som avgör segraren. Finaltävlingen ordnas i Västnyland i terrängen kring Munka avfallscentral i Lojo 5.5.2020. I Östnyland ordnas på Domargårds avfallscentral i Borgå 7.5.2020.

Pris

Alla deltagare belönas med ett Återvinningsexpert-diplom och deltagarna i finaltävlingen får ett litet pris.
Vinnarna får till pris sportig upplevelse vid skolan. 

 

Reglerna för Återvinningsexperterna 2020

Deltagande

 • Tävlingen ordnas av Rosk´n Roll Oy Ab.
 • I tävlingen kan alla grundskolans 4 klassister inom Rosk´n Rolls verksamhetsområde delta. Verksamhetsområdets kommuner är i västra Nyland Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis och i östra Nyland Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa och Sibbo.
 • I uttagningen deltar man i två eller tre personers lag. Klassen kan delta med ett eller flera lag.
 • Alla medlemmar i laget ska vara från samma klass.
 • I sammansatta klasser kan också elever från andra årskurser delta i frågesporten. I finalen deltar endast 4 klassister.
 • Anmälningen till tävlingen ska ske före 28.2.2020 kl. 12.

Uttagning

 • Uttagningen är en frågesport som utförs elektroniskt via internet. Frågorna i uttagningen är exempelvis flervalsfrågor eller kombinationsuppgifter.
 • I uttagningen finns en öppen bonusfråga, som är utanför poängräkningen. Med hjälp av bonusfrågan avgörs vilket lag som kommer vidare till finalen endast om flera lag får samma poäng.
 • Frågorna i frågesporten grundar sig långt på materialet i mappen Otto och Ronja återvinner. Mappen kan gratis beställas från adressen neuvonta@rosknroll.com eller laddas ner från adressen https://www.rosknroll.fi/radgivning/radgivning-for-grupper/undervisningsmaterial-otto-och-ronja-atervinner/
 • Eleverna bekantar sig med materialet under lektionerna och under lärarens handledning.
 • Det är inte tillåtet att ha läromaterialet med sig under frågesporten.
 • Skolan ordnar de apparater (tabletter eller andra lämpliga apparater) som behövs för att kunna delta i tävlingen.
 • Eleverna har 45 minuter på sig att svara på frågesporten. Länken sänds till lärarens e-post.
 • Läraren väljer en lämplig tidpunkt för att delta i frågesporten.
 • Läraren ansvarar för arbetsron och tidtagningen under frågesporten.
 • Läraren deltar inte på något vis i att svara på frågorna i frågesporten.  
 • Länken till uttagningen öppnas 2.3.2020 kl. 8 och stängs 20.3.2020 kl. 16.
 • Svaren i frågesporten lagras i en databank. Rosk´n Rolls personal hanterar uppgifterna i databasen och meddelar vinnarlagen till respektive lärare.  
 • Alla deltagare får ett Återvinningsexpert-diplom.
 • Till finaltävlingarna kommer sammanlagt 10 lag. Fem lag med de högsta poängen från Västnyland och fem lag från Östnyland. Högst ett lag/skola kommer vidare till finalen. De lag som kommit vidare till finalen meddelas senast 30.3.2020.

 

Final

 • Finalen i Västnyland i terrängen kring Munka avfallscentral i Lojo 5.5.2020 och i Östnyland på Domargårds avfallscentral i Borgå 7.5.2020.
 • I finalen löser eleverna 5 praktiska uppgifter som handlar om återvinning.
 • I finalen är det tiden som avgör och det snabbaste laget vinner.
 • Finalen utförs i tre personers lag. Lag med två elever kompletteras med en klasskamrat.
 • Rosk’n Roll ordnar transporten för tävlingslaget och övervakaren från skolan till tävlingsplatsen och tillbaka till skolan.
 • Skolan sköter om att tävlingslaget har en övervakare med sig (lärare, förälder eller annan vuxen person).
 • Rosk’n Roll svarar för arrangemangen kring finalen samt ordnar tilltugg till deltagarna och övervakarna.
 • Finalen är offentlig och alla finalisters namn publiceras.
 • Tävlingen fotograferas och eleverna bör ha fotograferingslov. Blanketten skickas till de som kommit till finalen. Representanter för median är möjligtvis på plats. 
 • Alla som deltar i finalen belönas med ett pris.
 • Vinnarlaget vinner en sportig upplevelse vid skolan.