Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
Barndeldagare i återvinningsexperterna-tävlingen

Återvinningsexperterna 2021

Tävlingen Återvinningsexperterna för fjärdeklassisterna är avklarad för i år. Merituulen koulu från Ingå tog segern i västra Nylands final och Mika Waltarin koulu från Borgnäs i östra Nylands final. Genom segern förtjänade lagen 500 euro till den egna klassens kassa.

I tävlingen deltog 32 skolor och sammanlagt 295 lag, allt som allt alltså ungefär 900 elever med lärare. Finalerna kunde inte ordnas traditionellt på avfallscentralerna, utan årets finaler hölls som ett elektroniskt spel i frågesportsstil.

 

Återvinningsexperter 2021 -tävlingens regler

Deltagande

 • Tävlingen ordnas av Rosk’n Roll Oy Ab
 • I tävlingen kan alla 4 klassister inom Rosk 'n Rolls verksamhetsområde delta. Verksamhetsområdets kommuner är i västra Nyland Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis och i östra Nyland Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa och Sibbo.
 • Läraren kommer överens med Rosk'n Rolls miljöutbildare om tidpunkten för uttagningen via e-post till neuvonta@rosknroll.fi, eller genom att ringa Linnea Skogberg (västra Nyland) tfn 020 637 7032 eller Rakel Allén (östra Nyland) tfn 020 637 7014.
 • I uttagningen deltar man i två eller tre personers lag. 
 • Alla medlemmar i laget ska vara från samma klass.
 • I sammansatta klasser kan också elever från andra årskurser delta i tävlingen.
 • Uttagningen är öppen fram till 31.3.2021.

Uttagning

 • Till uttagningen hör en lektion, som hålls av Rosk’n Roll, samt en frågesport.
 • Ifall vi inte på grund av coronasituationen kan komma till skolan finns lektionen även i elektronisk form. I så fall skickas frågesportens svarsblanketter till läraren tillsammans med ett frankerat svarskuvert. Svarsblanketterna ska returneras inom en vecka efter att de fyllts i. Även möjliga tomma blanketter returneras. 
 • I uttagningen finns en öppen bonusfråga, som är utanför poängräkningen. Med hjälp av bonusfrågan avgörs vilket lag som kommer vidare till finalen endast om flera lag får samma poäng.
 • Frågorna i frågesporten grundar sig på materialet i mappen Otto och Ronja återvinner och lektionen. Mappen kan gratis beställas från adressen neuvonta@rosknroll.fi eller laddas ner från adressen https://rosknroll.fi/radgivning/radgivning-for-grupper/undervisningsmaterial-otto-och-ronja-atervinner/
 • Eleverna bekantar sig med Otto och Ronja materialet under lektionerna och under lärarens handledning.
 • Det är inte tillåtet att ha läromaterialet med sig under frågesporten.
 • Läraren ansvarar för arbetsron under lektionen och frågesporten.
 • Läraren deltar inte på något vis i att svara på frågorna i frågesporten
 • Uttagningen börjar 1.10.2020 och avslutas 31.3.2021, då ska också alla svarsblanketter vara returnerade.
 • Svarsblanketterna sparas under tävlingens gång.  Rosk 'n Rolls personal hanterar blanketterna och meddelar vinnarlagen till respektive lärare. Blanketterna förstörs efter tävlingen.
 • Alla klasser som deltar får ett Återvinningsexpert-diplom.
 • Till finaltävlingarna kommer sammanlagt 10 lag. Fem lag med de högsta poängen från Västnyland och fem lag från Östnyland. Högst ett lag/skola kommer vidare till finalen. De lag som kommit vidare till finalen meddelas senast 7.4.2021.

Finaltävlingen

 • Finalen ordnas som ett elektroniskt spel på Seppo.io-plattformen. Finalen för Västnyland ordnas den 4.5.2021 kl. 10-11 och för Östnyland den 6.5.2021 kl. 10-11. 
 • Lagen som kommer till final får en inbjudan till ett teams-möte, där instruktioner och länken till spelet ges. 
 • Finalen utförs i tre personers lag. Lag med två elever kompletteras med en klasskamrat. 
 • För spelet behöver laget en mobiltelefon eller en pekplatta med internetuppkoppling. 
 • Under finalen hålls kamerorna på, men mikrofonerna hålls avstängda under själva spelet. 
 • Läraren får inte hjälpa med uppgifterna. 
 • I spelet finns en chat där eleverna kan be om hjälp vid behov. 
 • Vinnarlagets pris är 500 € till klassens kassa.