Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
Barndeldagare i återvinningsexperterna-tävlingen

Återvinningsexperterna 2021

Vi bjuder in alla 4:e klasser inom vårt verksamhetsområde för att delta i Återvinningsexperterna. Vinnarlaget i vår tävling om avfall och sortering vinner 500 € till klasskassan. Anmäl din klass med via e-post till neuvonta@rosknroll.fi.

Uttagning

Man kan delta i uttagningen redan från hösten 2020. I uttagningen håller Rosk'n Rolls miljöutbildare en lektion med avfallstema varefter eleverna får svara på en  frågesport i 2-3- personers lag. För tillfället kan vi på grund av coronasituationen inte besöka skolorna, därför har vi gjort en videoversion av lektionen. I vissa fall kan även en distanslektion ordnas. Uttagningens frågor grundar sig på lektionsmaterialet och materialet i mappen Otto och Ronja återvinner. 

Final

Finalen ordnas i maj 2021. Finalen i västra Nyland ordnas på Munka avfallscentral i Lojo och i östra Nyland ordnas den i Borgå på Domargårds avfallscentral. I finalen rör sig deltagarna runt en fartfylld tävlingsbana, där det krävs både kunskap och snabbhet. Det snabbaste laget vinner.

Ifall finalen inte kan ordnas på grund av undantagstillstånd, så ordnas den som ett elektroniskt spel.

 

Återvinningsexperter 2021 -tävlingens regler

Deltagande

 • Tävlingen ordnas av Rosk’n Roll Oy Ab
 • I tävlingen kan alla 4 klassister inom Rosk 'n Rolls verksamhetsområde delta. Verksamhetsområdets kommuner är i västra Nyland Hangö, Högfors, Ingå, Lojo, Raseborg, Sjundeå och Vichtis och i östra Nyland Askola, Borgnäs, Borgå, Lovisa och Sibbo.
 • Läraren kommer överens med Rosk'n Rolls miljöutbildare om tidpunkten för uttagningen via e-post till neuvonta@rosknroll.fi, eller genom att ringa Linnea Skogberg (västra Nyland) tfn 020 637 7032 eller Rakel Allén (östra Nyland) tfn 020 637 7014.
 • I uttagningen deltar man i två eller tre personers lag. 
 • Alla medlemmar i laget ska vara från samma klass.
 • I sammansatta klasser kan också elever från andra årskurser delta i tävlingen.
 • Uttagningen är öppen fram till 31.3.2021.

Uttagning

 • Till uttagningen hör en lektion, som hålls av Rosk’n Roll, samt en frågesport.
 • Ifall vi inte på grund av coronasituationen kan komma till skolan finns lektionen även i elektronisk form. I så fall skickas frågesportens svarsblanketter till läraren tillsammans med ett frankerat svarskuvert. Svarsblanketterna ska returneras inom en vecka efter att de fyllts i. Även möjliga tomma blanketter returneras. 
 • I uttagningen finns en öppen bonusfråga, som är utanför poängräkningen. Med hjälp av bonusfrågan avgörs vilket lag som kommer vidare till finalen endast om flera lag får samma poäng.
 • Frågorna i frågesporten grundar sig på materialet i mappen Otto och Ronja återvinner och lektionen. Mappen kan gratis beställas från adressen neuvonta@rosknroll.fi eller laddas ner från adressen https://rosknroll.fi/radgivning/radgivning-for-grupper/undervisningsmaterial-otto-och-ronja-atervinner/
 • Eleverna bekantar sig med Otto och Ronja materialet under lektionerna och under lärarens handledning.
 • Det är inte tillåtet att ha läromaterialet med sig under frågesporten.
 • Läraren ansvarar för arbetsron under lektionen och frågesporten.
 • Läraren deltar inte på något vis i att svara på frågorna i frågesporten
 • Uttagningen börjar 1.10.2020 och avslutas 31.3.2021, då ska också alla svarsblanketter vara returnerade.
 • Svarsblanketterna sparas under tävlingens gång.  Rosk 'n Rolls personal hanterar blanketterna och meddelar vinnarlagen till respektive lärare. Blanketterna förstörs efter tävlingen.
 • Alla klasser som deltar får ett Återvinningsexpert-diplom.
 • Till finaltävlingarna kommer sammanlagt 10 lag. Fem lag med de högsta poängen från Västnyland och fem lag från Östnyland. Högst ett lag/skola kommer vidare till finalen. De lag som kommit vidare till finalen meddelas senast 7.4.2021.

Finaltävlingen

 • Finalen i Västnyland ordnas på Munka avfallscentral i Lojo 4.5.2021 kl. 10-11:30 och i Östnyland  på Domargårds avfallscentral i Borgå 6.5.2021 kl. 10-11:30.
 • I finalen löser eleverna 5 praktiska uppgifter som handlar om återvinning.
 • I finalen är det tiden som avgör och det snabbaste laget vinner.
 • Finalen utförs i tre personers lag. Lag med två elever kompletteras med en klasskamrat.
 • Rosk’n Roll ordnar transporten för tävlingslaget och övervakaren från skolan till tävlingsplatsen och tillbaka till skolan.
 • Skolan sköter om att tävlingslaget har en övervakare med sig (lärare, förälder eller annan vuxen person)
 • Rosk’n Roll svarar för arrangemangen kring finalen samt ordnar tilltugg till deltagarna och övervakarna
 • Finalen är offentlig och alla finalisters namn publiceras
 • Tävlingen fotograferas och eleverna bör ha fotograferingslov. Blanketten skickas till de som kommit till finalen. Representanter för median är möjligtvis på plats. 
 • Ifall tävlingen inte kan ordnas fysiskt på plats, ersätts den med ett elektroniskt spel. Noggrannare regler publicerasi ifall detta alternativ tas i bruk.
 • Vinnarlagets pris är 500 € till klassens kassa.