Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
Kvinna med bärbar dator

Övergå till den behändiga och sopsnåla e-fakturan!

Du kan motta Rosk'n Rolls fakturor som e-fakturor direkt till din nätbank. E-fakturan är ett tryggt sätt att motta och betala fakturor elektroniskt som har utvecklats av bankerna. Med e-fakturan uppkommer inget avfall.

Övergå till den behändiga e-fakturan

Då du byter till den enkla och miljövänligare e-fakturan deltar du samtidigt i utlottningen av två pekplattor. Bland alla kunder som gjort ett nytt e-fakturaavtal under tiden 1.1.–15.5.2021 lottar vi ut 2 st Apple iPad 10.2" wifi + cellular -pekplattor (värde cirka 500 €).

Gör så här:

  • Gör ett avtal om e-faktura i din egen nätbank.
  • Välj Roskn Roll Oy Ab från nätbankens faktureringstabell.
  • Knappa in fakturans referensnummer från föregående faktura då specifieringuppgifter om faktureraren efterfrågas.
  • Faktureraren får ett meddelande om att e-fakturan tagits ibruk.
  • Rosk'n Roll skickar i fortsättningen fakturorna till din nätbank.

Då du får en e-faktura av Rosk'n Roll kom ihåg att också öppna bilagan. Då missar du ingen aktuell information.

Kunder som får fakturor med många olika kundnummer måste göra ett separat avtal för varje kundnummer.

Noggrannare information om mottagning av e-fakturor får du av din egen nätbank.

Regler för e-faktureringskampanjen

vår e-faktureringskampanj lottar vi ut två pekplattor som är värda 500 euro, modell Apple iPad 10.2" wifi + cellular, bland alla kunder som under tiden 1.1.2021 – 15.5.2021 gjort ett nytt avtal om e-faktura med Rosk'n Roll Oy Ab.  

  

1. Utlottningen ordnas av  

Rosk’n Roll Oy Ab (Munkabacken 51, 08500 Lojo).  

2. Kampanjtid  

Rosk'n Roll Oy Ab:s e-faktureringskampanj ordnas under tiden 1.1.2021 – 15.5.2021.  

3. Utlottningen och deltagande i utlottningen  

Utlottningen sker bland alla kunder i vårt kundregister som har gjort ett nytt avtal om e-faktura. I ulottningen deltar alla nya avtal om e-faktura som gjorts under kampanjtiden och som under dragningstidpunkten har ett avfallscervieavtal i kraft. I utlottningen används en databasförfrågan som hjälp. I utlottningen deltar inte personer som arrangerat utlottningeninte heller Rosk'n Rolls personal 

4. Dragningen av vinsterna och publiceringen av vinnarna  

Dragningen sker 1.5.2020 eller senast en vecka efter att kampanjtiden upphörtTvå vinnare drasVinnarna meddelas personligen per telefon eller e-post. Vi lottar ut en ny vinnare om vinnaren inte nås inom ett dygn efter meddelandet. Vi publicerar inte hela namnen 

5. Arrangerarens ansvar  

Rosk’n Roll betalar den lotteriskatt som utlottningen medför 

6. Ändringar i reglerna  

Rosk’n Roll behåller rätten att göra ändringar i utlottningendess reglerprisertidpunkt eller annat gällande förverkligandet av utlottningen utan att separat meddela om detOm ändringar görsmeddelas de omedelbart  denna sida 

7. Principer gällande information  

Vinnarnas namn sparas inte och utlämnas inte till utomstående. De rapporter som görs inför utlottningen förstörs efter att vinnarna har nåtts. De uppgifter som fås i samband med utlottningen används inte i något annat syfte