Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
Kvinna med bärbar dator

Övergå till den behändiga och sopsnåla e-fakturan!

Du kan motta Rosk'n Rolls fakturor direkt som e-fakturor i din nätbank. E-fakturan är ett säkert sätt att motta och betala fakturor elektroniskt som har utvecklats av bankerna. Med e-fakturan uppkommer inget avfall.

Byt nu – du deltar i utlottningen!

du byter om till den enkla e-fakturan före slutet av april deltar du i utlottningen av en iPad-pekplatta!

Bland alla kunder som gjort ett nytt avtal under tiden 1.12.2019-30.4.2020 lottar vi ut två pekplattor värda cirka 500 euro: Apple iPad 10.2" (2019) 32GB WiFi + 4G

Gör så här:

  • Gör ett avtal om e-faktura i din egna nätbank.
  • Välj Roskn Roll Oy Ab från nätbankens faktureringstabell.
  • Knappa in fakturans referensnummer från föregående faktura då specifieringuppgifter om faktureraren frågas efter.
  • Faktureraren får ett meddelande om att e-fakturan tagits ibruk.
  • Rosk'n Roll skickar i fortsättningen fakturorna till din nätbank.

Då du får en e-faktura av Rosk'n Roll kom också ihåg att öppna bilagan. Då missar du ingen aktuell information.

Kunder som får fakturor med många olika kundnummer måste göra separata avtal för varje kundnummer.

Noggrannare information om mottagning av e-fakturor kan frågas i den egna nätbanken.

Regler för utlottningen i e-faktureringskampanjen

I vår e-faktureringskampanj lottar vi ut två pekplattor som är värda 500 euro, modell Apple iPad 10.2" (2019), bland alla kunder som under tiden 1.12.2019 – 30.4.2020 gjort ett nytt avtal om e-faktura med Rosk'n Roll Oy Ab. ​

1. Utlottningen ordnas av​

Rosk’n Roll Oy Ab (Munkabacken 51, 08500 Lojo). ​

2. Kampanjtid​

Rosk'n Roll Oy Ab:s kampanj gällande e-fakturor ordnas under tiden 1.12.2019 – 30.4.2020. ​

3. Utlottningen och deltagande i utlottningen​

Utlottningen sker bland alla kunder i vårt kundregister som har gjort ett nytt avtal om e-faktura. I ulottningen deltar alla nya avtal om e-faktura som gjorts under kampanjtiden och som under dragningstidpunkten har ett avfallscervieavtal i kraft. I utlottningen används en databasförfrågan som hjälp. I utlottningen deltar inte personer som arrangerat utlottningen, inte heller Rosk'n Rolls personal. ​

4. Dragningen av vinsterna och publiceringen av vinnarna ​

Dragningen sker 1.5.2020 eller senast en vecka efter att kampanjtiden upphört. Två vinnare dras. Vinnarna meddelas personligen per telefon eller e-post. Vi lottar ut en ny vinnare om vinnaren inte nås inom ett dygn efter meddelandet. Vi publicerar inte hela namnen.​

5. Arrangerarens ansvar​

Rosk’n Roll betalar den lotteriskatt som utlottningen medför.​

6. Ändringar i reglerna ​

Rosk’n Roll behåller rätten att göra ändringar i utlottningen, dess regler, priser, tidpunkt eller annat gällande förverkligandet av utlottningen utan att separat meddela om det. Om ändringar görs, meddelas de omedelbart på denna sida. ​

7. Principer gällande information ​

Vinnarnas namn sparas inte och utlämnas inte till utomstående. De rapporter som görs inför utlottningen förstörs efter att vinnarna har nåtts. De uppgifter som fås i samband med utlottningen används inte i något annat syfte. ​