Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
VJ kontti nettipaakuva

Besök på självbetjäningspunkt

I vår självbetjäningstjänst ger kunden på förhand sina uppgifter om avfallet i vår elektroniska tjänst och får sedan i ett textmeddelande en länk till sidan där man kan öppna porten/dörren till självbetjäningspunkten. För tjänsten behövs en smarttelefon.

Det är avgiftsfritt att föra avfall till självbetjäningspunkten och tjänsten är till för hushåll som betalar avfallshanteringens grundavgift. Självbetjäningspunkten är endast avsedd för måttliga mängder avfall från hushåll av de avfallsslag som är listade nedan. Övriga avfallsslag och större mängder ska föras till avfallsstationen.

Container för farligt avfall

Det farliga avfallet ska lämnas i slutna förpackningar där det framkommer vad förpackningen innehåller (originalförpackning eller innehållet skrivet på) till en container för farligt avfall.

Självbetjäningscontainrar för farligt avfall:

  • Forsby, självbetjäning kl. 7–22, Storåkersvägen 2, Lovisa 
  • Strömfors, självbetjäning kl. 7–22, Industrivägen 1, Strömfors
  • Saukkola, självbetjäning kl. 7–22, Tavolantie 1, Saukkola

Till självbetjäningscontainrarna för farligt avfall kan lämnas följande avfall:

FARLIGT AVFALL

Aerosoler (under 20 l)
Accumulatorer för fordon (max 3 st)
Lågenergi- och led-lampor (max 10 st)
Broms- och kylarvätskor (under 20 l)
Spillolja (under 20 l)
Fast oljigt avfall (under 20 l)
Lösningsmedel (under 20 l)
Lysrör (max 10 st)
Målfärg (under 20 l)
Batterier och små ackumulatorer
Tvättmedel, basiskt (pH 8-11) (under 20 l)
Tvättmedel, surt (pH 2-7) (under 20 l)
Bekämpningmedel (under 20 l)

 

Självbetjäningspunkten på Lovisa avfallsstation: farligt avfall och trädgårdsavfall 

Till Lovisa avfallsstation (Entreprenörsvägen 4) kan du som självbetjäning lämna, förutom de ovan nämnda farliga avfallen, även de nedan nämnda trädgårdsavfallen. Besöket bör utföras med bil på grund av igenkänningsmekanismen vid utgångsporten.

Självbetjäningstiderna för Lovisa avfallsstation är må–sö kl. 8–20 (inte helgdagar). Då avfallsstationen har öppet lämnas avfallet till avfallsstationen utan att logga in i den elektroniska tjänsten.

trädgårdsavfall

Krattavfall (under 2 m3)
Äpplen (under 200 l)
Ris och kvistar (under 5 m3)

 

Så här lätt är det:

  1. Öppna nätsidan web.rosknroll.fi med din smarttelefon.
  2. Välj “Besök självbetjäningspunkten”.
  3. Fyll i informationen som krävs i blanketten.
  4. Du får ett textmeddelande, öppna länken som finns där.
  5. Välj från sidan som öppnas “Öppna dörren/porten”.
  6. Sortera avfallet på sin plats.
  7. Lämna gärna respons. Vi utvecklar tjänsten på basen av responsen.

Noggrannare anvisningar för besöket finns här i dokumentet.