Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Hjälp för disponenten – avfallshantering för husbolag

Rosk'n Roll betjänar husbolag och disponenter. Ni har tillgång till avfallstransporttjänster, uthyrning av avfallskärl och avfallsrådgivning.

Insamling och transport av avfall

Enligt avfallslagen ska alla bostadsfastigheter ansluta sig till den avfallshantering som kommunen ordnar. Den kommunala avfallsservicen, inkl. insamling ocn transport av nyttoavfall, i östra och västra Nyland erbjuds av Rosk’n Roll. 

Hög- och radhus ska ha insamling av blandavfall samt separata insamlingskärl för följande avfall:

 • bioavfall, om fastigheten har minst 5 lägenheter
 • kartong, om fastigheten har minst 20 lägenheter
 • glas och metall, om fastigheten har minst 40 lägenheter.

Man kan ordna separat insamling av avfall även i mindre husbolag. Husbolag kan frivilligt ansluta sig till plastförpackninginsamlingen via Rosk'n Roll redan nu.

Förändringar i avfallshanteringsföreskrifterna

Nylands avfallsämnd har i maj 2019 godkänt nya avfallshanteringsföreskrifter. Enligt dem ska fastigheterna sortera och samla in avfall enligt följande:

 • bioavfall, ifall det finns minst 5 bostäder
 • kartong, metall, förpackningsglas och-plast, ifall det finns minst 20 bostäder.

Fastigheterna har givits en övergångstid för att ordna sin avfallshantering enligt de nya föreskrifterna fram till 1.4.2020.

Avfallshanteringsföreskrifterna är bestämmelser som preciserar lagstiftningen och gäller bl.a. sortering, insamling och transport av avfall. Avfallshanteringsföreskrifterna gäller fastigheter som omfattas av den kommunala avfallshanteringen, som fastigheter för permanent boende och fritidsboende samt serviceinrättningar.

Bestämmelserna om avfallshantering utfärdas av avfallshanteringsmyndigheten:

Nylands avfallsnämnd

Huvudnyckel tas i bruk vid avfallstransporter  

Rosk’n Roll utökar användningen av huvudnyckel vid avfallstömningar på fastigheter. Detta betyder att låsbara avfallskärl, avfallsskjul eller andra avfallsutrymmen låses med huvudnyckel. 

Som huvudnyckel för avfallshanteringen rekommenderar vi i första hand Abloy Sento. En modell av nyckeln skickas till lokala låsfirmor under vecka 26. Inom området finns från tidigare några nycklar som blivit huvudnycklar, och som kan fortsätta användas. 

Vi gottgör på avfallsfakturan 

Rosk’n Roll vill påskynda övergången till huvudnyckel. Vi gottgör på avfallsfakturan för fastigheter som börjat använda huvudlås enligt följande:

 • Tvåcylinderlås: 100 € 
 • Nyckelbehållare: 70 € 
 • Nyckelskåp: 50 € 

Kampanjen pågår till 31.10.2019. 

Gör så här:  

 1. Välj något av låsningsalternativen ovan för fastigheten. 
 2. Kontakta en lokal låsfirma. 
 3. Om du ansöker om gottgörelse för användningen av huvudnyckel, meddela Rosk’n Roll senast 15.11.2019 uppgifterna om de fastigheter där huvudnyckeln har tagits i bruk före slutet av oktober. Vi gottgör vår andel av kostnaderna för byte av låset i husbolagets avfallsfaktura.  

Beställ avfallstransport eller gör ändringar i ditt husbolags transporttjänst:

Ladda ner en sorteringstavla 

Rosk´n Roll har utformat en sorteringstavla till husbolagens avfallsutrymmen som hjälper invånarna att sortera avfallet rätt. Ladda gratis ner en tryckfärdig fil och tryck upp den i valfritt tryckeri.

Planering av avfallsutrymmen

Avfallskärl ska av brandsäkerhetsskäl placeras minst 8 meter från byggnader. Avfallsbilen ska kunna svänga i närheten av insamlingsstället och den bör obehindrat kunna komma till ett avstånd på 10 meter från avfallskärlet. Om avfallskärlen inte kan flyttas för hand, måste avfallsbilen kunna tömma dem obehindrat.

Med hjälp av checklistan kontrollerar du vad som ska beaktas:

 • Ljusen i sophuset/-utrymmet fungerar.
 • Avfallskärlen och sopkjulen samt deras omgivning är snöfria.
 • Vägen fram till kärlen/skjulen ska sandas. Vid behov kan avfallskärlen flyttas, men detta ska anmälas till vår kundservice.

Hur många avfallskärl lönar det sig att skaffa? Hur ska avfallskärlen märkas? Vilka slags kärl ska husbolaget ha? Ta kontakt - vi hjälper gärna!

Västra Nyland:
Transportchef Kaj Karlstedt, kaj.karlstedt@rosknroll.fi, tfn 020 637 7009

Östra Nyland:
Servicechef Tuija Klaus, tuija.klaus@rosknroll.fi, tfn 020 637 7073