Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Anmäla ditt husbolag till plastinsamlingen

Rosk’n Roll ordnar insamling av plastförpackningar till områdets husbolag. Vi levererar ett insamlingskärl för plast till husbolagets gård som töms enligt överenskommelse. Det är frivilligt att ansluta sig till insamlingen.

Kärl för förpackningsplast

Som insamlingskärl används markbehållare på 660 liter, men husbolaget kan också skaffa en underjordsbehållare från en kärlleverantör.

På fastigheternas avfallskärl måste vardera avfallstyp märkas ut med avfallstypens identifieringsfärg, så att avfallskärlet antingen har denna färg eller en dekal som anger avfallstypen. Den riktgivande färgen på kärlet för förpackningsplast är gul.

förhandsanmälningar och tilläggsinformation: asiakaspalvelu@rosknroll.fi, tfn 020 637 7000

Tömning av förpackningsplastkärl

Tömningsintervallet avtalas enligt hur mycket plastavfall fastigheten producerar. Separat insamling av förpackningsplast regleras inte i avfallshanteringsföreskrifterna. För närvarande är det frivilligt för husbolag att ansluta sig till insamling av förpackningsplast.

Om fastighetens avfallsrum är låst, behövs en nyckel till rummet för att starta tjänsten.

Prissättning av tjänsten i västra Nyland

Tömningsavgift för insamlingskärl för förpackningsplast (inkl. tömning av kärlet samt tvättning av kärlen en gång om året)

€/tömning (moms 0 %) €/tömning (moms 24 %)
Avfallskärl högst 660 liter 8,27 10,25
Djupinsamlingskärl högst 5,0 m³ 30,77 38,15

 

PRISSÄTTNING AV TJÄNSTEN I ÖSTRA NYLAND

Tömningsavgift för insamlingskärl för förpackningsplast (inkl. tömning av kärlet samt tvättning av kärlen en gång om året)
€/tömning (moms 0 %) €/tömning (moms 24 %)
Avfallskärl högst 660 liter 7,69 9,54
Djupinsamlingskärl högst 5,0 m³

28,82

35,73

 

Underhåll av kärlet 

Fastighetsinnehavaren ska sköta om service, underhåll och rengöring av avfallskärlen. Förpackningsplastavfallskärlet ska tvättas minst en gång om året. Rosk’n Roll tvättar en gång om året insidan av kärlen hos de av bolagets kunder som hör till insamlingen av förpackningsplast. Tvätten ingår i tömningspriset.

Kärlen för förpackningsplast ska placeras så att de enkelt kan flyttas/tömmas. Det är bra om avfallsbilen obehindrat kan komma till ett avstånd på 10 meter från avfallskärlet. En flyttavgift i enlighet med avfallstaxan tas ut för avfallskärl som ligger längre bort.

Sorteringsanvisningar för förpackningsplast (pdf)