Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Anmäl ditt husbolag till plastinsamlingen

Rosk’n Roll ordnar insamling av plastförpackningar till områdets husbolag inom sitt verksamhetsområde.

Kärl för förpackningsplast

Som insamlingskärl används markbehållare på 660 liter, men husbolaget kan också skaffa ett djupinsamlingskärl från en kärlleverantör.

På fastigheternas avfallskärl måste avfallstyperna märkas ut med avfallstypens identifieringsfärg, så att avfallskärlet antingen har denna färg eller en dekal som anger avfallstypen. Den riktgivande färgen på kärlet för förpackningsplast är gul.

anmälningar och tilläggsinformation: asiakaspalvelu@rosknroll.fi, tfn 020 637 7000

Tömning av förpackningsplastkärl

Tömningsintervallet avtalas enligt hur mycket plastavfall fastigheten producerar. Enligt avfallshanteringsföreskrifterna ska plastavfallskärlen tömmas med minst 12 veckors intervall.

Om fastighetens avfallsrum är låst, behövs en nyckel till rummet för att starta tjänsten.

Prissättning av tjänsten i västra Nyland

Tömningsavgift för insamlingskärl för förpackningsplast (inkl. tömning av kärlet samt tvättning av kärlen en gång om året)

€/tömning (moms 0 %) €/tömning (moms 24 %)
Avfallskärl högst 660 liter 8,27 10,25
Djupinsamlingskärl högst 5,0 m³ 30,77 38,15

 

PRISSÄTTNING AV TJÄNSTEN I ÖSTRA NYLAND

Tömningsavgift för insamlingskärl för förpackningsplast (inkl. tömning av kärlet samt tvättning av kärlen en gång om året)
€/tömning (moms 0 %) €/tömning (moms 24 %)
Avfallskärl högst 660 liter 7,69 9,54
Djupinsamlingskärl högst 5,0 m³

28,82

35,73


Underhåll av kärlet 

Fastighetsinnehavaren ska sköta om service, underhåll och rengöring av avfallskärlen. Förpackningsplastavfallskärlet ska tvättas minst en gång om året. Rosk’n Roll tvättar en gång om året insidan av kärlen hos de av bolagets kunder som hör till insamlingen av förpackningsplast. Tvätten ingår i tömningspriset.

Kärlen för förpackningsplast ska placeras så att de enkelt kan flyttas/tömmas. Det är bra om avfallsbilen obehindrat kan komma till ett avstånd på 10 meter från avfallskärlet. En flyttavgift i enlighet med avfallstaxan tas ut för avfallskärl som ligger längre bort.

Bestämmelser om insamling av plastfavfall

För tillfället finns det ingen skyldighet att samla in förpackningsplast. Enligt de nya avfallshanteringsföreskrifterna gäller fr.o.m. 1.4.2020 skyldigheten för separat insamling av plast i bostadsfastigheter med minst 20 lägenheter. Även mindre fastigheter kan ansluta sig till plastinsamlingen genom att avtala om detta med Rosk’n Roll. Skyldigheten för separat insamling av avfall gäller inte fastigheter i glesbygden.

Bestämmelserna om sortering av plastavfall finns i avfallshanteringsbestämmelserna

Sorteringsanvisningar för förpackningsplast (pdf)