Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
omakoti lasijateastia

Separat insamling av glasavfall

I höghus och radhus används förutom glasavfallskärl som kan flyttas för hand även bl.a. underjordsbehållare.

På fastigheternas avfallskärl måste vardera avfallstyp märkas ut med avfallstypens identifieringsfärg, så att avfallskärlet antingen har denna färg eller en dekal som anger avfallstypen. Identifieringsfärgen för glas är vit.

Glasavfallskärl som flyttas för hand ska placeras så att de enkelt kan flyttas och tömmas. Det är bra om avfallsbilen obehindrat kan komma till ett avstånd på 10 meter från avfallskärlet. En flyttavgift i enlighet med avfallstaxan tas ut för avfallskärl som ligger längre bort.

Tömning av glasavfallskärl

Tömningsintervallet avtalas enligt hur mycket glasavfall fastigheten producerar. Enligt avfallshanteringsföreskrifterna ska glasavfallskärlen tömmas med minst 26 veckors intervall.

Tömningspriset varierar efter kärlets volym. 

Tvätt av glasavfallskärl

Fastighetsinnehavaren ska sköta om service, underhåll och rengöring av avfallskärlen. Glasavfallskärl ska tvättas minst en gång om året. Rosk’n Roll tvättar en gång om året insidan av kärlen hos de av bolagets kunder som hör till glasinsamlingen. Tvätten ingår i tömningspriset.

Bestämmelser om insamling av glas

Skyldigheten att ha särskilda kärl för sortering och separat insamling av glas gäller bostadsfastigheter med minst 40 lägenheter (20 lägenheter fr.o.m. 1.4.2020). Även mindre fastigheter kan ansluta sig till glasinsamlingen genom att avtala om detta med Rosk’n Roll. Skyldigheten för separat insamling av avfall gäller inte fastigheter i glesbygden.

Bestämmelserna om sortering av glas finns i avfallshanteringsbestämmelserna.