Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
kerrostalo sekajateastia

Blandavfallskärlets storlek efter behov

I höghus eller radhus används vanligtvis antingen ett 660 liters blandavfallskärl med hjul, ett djupuppsamlingskärl eller en snabbcontainer. Ett kärl som kan flyttas för hand kan anskaffas till husbolaget eller hyras av Rosk'n Roll. Blandavfallskärlets riktgivande färg är grå. Enligt avfallshanteringsbestämmelserna ska avfallskärlet lämpa sig för maskinell lastning.

Tömning av avfallskärl

Tömningsintervallet för avfallskärl påverkas av den avfallsmängd som uppkommer och de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna. Tömningsintervallet för blandavfallskärl är minst en gång på två veckor. En förlängning av tömningsintervallet kan ansökas om avfallsmängden är liten och nyttoavfall sorteras.

Avfallskärlet töms i regel på en på förhand avtalad veckodag. Tömningen kan dock ske en dag tidigare eller senare under veckor med söckenhelger och vid ändrade förhållanden. Bland annat vägarnas skick, väderleksförhållanden, sköljning av kärlen eller trasig utrustning kan medföra att tömningsdagen flyttas.

Stora avfallsföremål  och extra tömningar

Möbler och andra stora avfallsföremål kan inte  tas med i blandavfallsbilen. Sådant avfall får inte lämnas i sophuset utan det ska var och en själv föra till avfallsstationen.

 Om fastigheten har behov av en extra tömning av kärlet lönar det sig att kontakta disponenten, fastighetsskötaren eller ordföranden i husbolagets styrelse, som sedan meddelar  vår kundservice.

Placering av avfallskärlen

Fastigheten ska ordna en sådan insamlingsplats för avfallshanteringen, att det pga. sopkärlens tömning inte uppstår onödig fara eller skada för den övriga användningen av fastigheten, trafiken, miljön eller den som tömmer sopkärlet. Insamlingsplatsen ska placeras så att sopbilen kan vända i närheten av insamlingsplatsen. Om insamlingsplatsen finns i en inhägnad, under ett tak eller i ett avfallsrum, bör det finnas en ingång direkt utifrån.

Insamlingsplatsen ska ha tillräcklig belysning. På insamlingsplatsen får inte placeras avfall eller föremål som inte är avsedda att transporteras bort av den fastighetsvisa avfallstransporten. De hjulförsedda, manuellt flyttbara sopkärlen ska placeras så att sopbilen obehindrat och tryggt kan komma fram till minst 10 meters avstånd från sopkärlen. Fastigheten kan, avvikande från det ovan nämnda, komma överens med avfallsbolaget om placeringen av sopkärlen.