Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
omakoti sekajateastia

Blandavfallskärlets storlek efter behov

I egnahemshus används vanligtvis ett 240 liters blandavfallskärl med hjul och lock. De olika alternativen är kärl med en volym på 140, 240, 370 eller 660 liter. I höghus och radhus används förutom kärl som kan flyttas för hand även bl.a. underjordsbehållare och liftdumpercontainrar. Enligt avfallshanteringsbestämmelserna ska avfallskärlet lämpa sig för maskinell lastning.

Eget eller hyrt avfallskärl

Blandavfallskärlet som flyttas för hand kan köpas i en järnaffär eller hyras hos Rosk'n Roll. Blandavfallskärlets riktgivande färg är grå.

Ett gemensamt avfallskärl med de närmaste grannarna är ett bra alternativ till ett eget avfallskärl, om avfallsmängden är liten.

Tömning av avfallskärl

Tömningsintervallet för avfallskärl påverkas av den avfallsmängd som uppkommer och de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna. Tömningsintervallet för blandavfallskärl är minst en gång på två veckor. En förlängning av tömningsintervallet kan ansökas om avfallsmängden är liten, nyttoavfall sorteras och bioavfall komposteras.

Avfallskärlet töms i regel på en på förhand avtalad veckodag. Tömningsdagen kan dock vara en dag tidigare eller senare under veckor med söckenhelger och vid ändrade förhållanden. Vägarnas skick, väderleksförhållanden, trasig utrustning m.m. kan medföra att tömningsdagen flyttas.

Tömningarna kan avbrytas t.ex. under semesterresor. Avbrott ska meddelas två veckor innan de börjar.

Underlätta avfallsbilförarens arbete

Avfallskärlen ska placeras så att de enkelt kan flyttas. Det är bra om avfallsbilen obehindrat kan komma till ett avstånd på 5 meter från avfallskärlet. En flyttavgift i enlighet med avfallstaxan tas ut för avfallskärl som ligger längre bort. Förarens arbete underlättas av om husets nummer är synligt. Avfallskärlet kan även märkas med adressens nummer. Nummerdekaler och avfallsslagsdekaler kan beställas på neuvonta@rosknroll.fi.

Extra avfall och tömningar

Bredvid avfallskärlet kan några extra avfallssäckar lämnas i undantagsfall. För dessa tas en avgift ut i enlighet med avfallstaxan. Möbler eller annat skrymmande avfall kan inte tas med i blandavfallsbilen. Detta avfall ska man föra själv till avfallsstationen. Om fastigheten har ett behov av extra tömningar av kärlet lönar det sig att kontakta vår kundservice.