Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Uppgörande av transport­dokument

Producenten eller innehavaren av avfallet ska göra upp ett transportdokument om:

 • byggavfall
  - blandat byggavfall
  - träavfall
  - metallavfall
  - tegel- och betongavfall
 • asbestavfall
 • bioavfall
 • avfall från dagvattenbrunnar
 • blästringssand
 • impregnerat trä
 • avfall från fettavskiljningsbrunnar
 • specialavfall
 • industri- och processavfall
 • aska och slagg
 • farligt avfall
 • rens

Transportdokumentet ifylls vid behov även för annat avfall, till exempel om avfallets lämplighet för behandling eller deponering på avstjälpningsplats måste utredas närmare, eller om det behöver specialbehandling, som täckning.

I transportdokumentet anges uppgifter om avfallets ursprung, avsändare, förare och kvalitet. Transportdokument ska vara med under hela avfallstransporten.

Transportdokumentet gäller yrkesmässig avfallstransport. Skyldigheten att göra upp ett transportdokument gäller inte privata hushåll, om de själva transporterar avfallet till en avfallsstation. Om avfallet hämtas från privata hushåll, är det föraren som i stället för innehavaren som gör upp transportdokumentet. Transportdokument fås avgiftsfritt på avfallsstationerna. De kan även fylla och skrivas ut här (PDF).

Anvisningar för transportdokument finns här.

För mer information, kontakta projektchef Henri Vuorenmies: henri.vuorenmies@rosknroll.fi