Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Mottagning av byggavfall

På platser där bygg-, renoverings- och rivningsarbeten utförs uppstår byggavfall och rivningsavfall. Byggavfallet kan bestå av ett eller flera avfallsfraktioner. Byggavfallet ska sorteras så väl som möjligt i följande avfallsfraktioner:

1. avfall som består av betong, tegelsten, mineralplattor och keramik
2. gipsbaserat avfall
3. oimpregnerat träavfall
4. metallavfall
5. glasavfall
6. plastavfall
7. pappers- och kartongavfall
8. mark- och stensubstansavfall

Utöver dessa avfallsslag ska alltid farligt avfall, asbestavfall, elapparater, tryckimpregnerat trä och förorenad jordmassor sorteras separat.

För byggavfall förutsätts ett transportdokument. (textlänk) Transportdokument fås avgiftsfritt på alla avfallsstationer.

Kontrollera priserna och mottagningsplatserna.