Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
omakoti biojateastia

Bioavfall till separat insamling eller kompostbehållare

De som bor i egnahemshus rekommenderas att kompostera sitt bioavfall i en isolerad kompostbehållare på den egna tomten.

Kärlalternativen för separat insamling av bioavfall är kärl med en volym på 140 eller 240 liter. I höghus och radhus används förutom kärl som kan flyttas för hand även bl.a. underjordsbehållare.

Avfallskärl som flyttas för hand kan köpas i en järnaffär eller hyras hos Rosk'n Roll. Bioavfallskärlets riktgivande färg är brun. Tömningspriset varierar efter kärlets volym. Du kan kontrollera priserna från prislistorna.

Bioavfallskärlets placering

Bioavfallskärlen ska placeras så att de enkelt kan flyttas. Det är bra om avfallsbilen obehindrat kan komma till ett avstånd på 5 meter från avfallskärlet. En flyttavgift i enlighet med avfallstaxan tas ut för avfallskärl som ligger längre bort.

Tömning av bioavfallskärl

Bioavfallskärl som flyttas för hand ska enligt avfallshanteringsbestämmelserna tömmas en gång i veckan. Underjordsbehållare ska tömmas minst en gång på två veckor.

Tvätt av bioavfallskärl

I tömningspriset för bioavfallskärl som flyttas för hand och som används kontinuerligt ingår två tvättar om året. Kärlen tvättas i en tvättbil i samband med tömningen.

Fastighetsinnehavaren ska sköta om insamlingsredskapens service, underhåll och rengöring.

Bestämmelser om sortering av bioavfall

Bestämmelserna om sortering av bioavfall finns i avfallshanteringsbestämmelserna. Separat insamling av bioavfall gäller bostadsfastigheter med över 5 lägenheter och affärsfastigheter där det uppkommer minst 20 kg bioavfall per vecka.