Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
Omakotitalon jatehuolto 777x255.jpg

Avfallshantering i egnahemshushåll – från hemavfallskärl till kraftverk

De som bor i egnahemshus kan slänga blandavfall i fastighetens avfallskärl eller i grannarnas gemensamma avfallskärl. I glesbygden är ett alternativ även att föra dagligt avfall till en blandavfallspunkt mot en månadsavgift.

I östra Nyland och på vissa tätortsområden i Vichtis och Lojo är flerfackskärlet ett alternativ till blandavfallskärlet. Flerfackskärlet har separata fack för sorterat nyttoavfall utöver blandavfallet. 

Det vanligast tömningsintervallet för avfallskärl är två veckor, men det finns även andra alternativ. Faktureringen baseras på avfallskärlets storlek och tömningsfrekvens.

Kontakta vår kundservice, när du vill ansluta dig till avfallshanteringen.

Gå med, sortera och låt ditt avfallsbolag sköta resten

Skyldigheten att ansluta sig till avfallstransport som ordnas inom ett område föreskrivs i avfallslagen. Närmare anvisningar om att ordna avfallshanteringen finns i de kommunala avfallshanteringsbestämmelserna. Avfallsbehandling på egen hand regleras.

Läs mer om kompostering  

Transporten av blandavfall från hemmet till behandling är en kommunal service.

En fungerande avfallshantering bygger på sortering som utförs i hemmet. Sorteringen minskar de miljöolägenheter som avfallet medför och effektiviserar återanvändningen och cirkulationen av nyttomaterial. Farligt avfall och återvinningsbart avfall sorteras skilt för sig och det återstående blandavfallet läggs i avfallskärlet.

Inom Rosk'n Rolls område används avfallstransporter som har upphandlats centralt. Transporten av blandavfall från hemmet till behandling är en kommunal service. Avfallskärlen töms av transportföretag som väljs ut enligt anbud. Ditt avfallsbolag ansvarar förutom för konkurrensutsättning av tömningarna även för avfallsbilarnas rutter, fakturering och rådgivning.

Avloppsvatten och slam

Slam från slamavskiljare och samlingsbrunnar är avfall som uppkommer vid boende. De boende beställer själva tömningarna. De boende har till uppgift att säkerställa att den som transporterar slammet har tillstånd för avfallstransport samt att slammet transporteras bort för tillbörlig behandling. Kontrollera praxisen i din kommun.

Rådgivning gällande glesbebyggelsens avloppsvatten: