Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x

Utredning av förutsättningar för hantering och mottagning av avfall

Rosk'n Roll deponeringsplatser, det vill säga avstjälpningsplatser, ligger på Munka avfallscentral i Lojo och på Domargård avfallscentral i Borgå. Om avfallet är avsett att deponeras på en avstjälpningsplats bör dess avstjälpningsplatsduglighet utredas före avfallet levereras till en avfallscentral.

Varken organiskt eller farligt avfall på en avstjälpningsplats

Avfall vars halt av organiskt material överstiger 10 % får inte deponeras på en avstjälpningsplats. Rosk'n Roll tar inte heller emot avfall som klassificeras som farligt avfall för att deponeras på en avstjälpningsplats.

Utredning av avstjälpningsplatsduglighet

Utredning av avstjälpningsplatsduglighet börjar med ifyllande av blanketten för avfallets grunddefiniering. Blanketten lämnas till Rosk'n Roll för att godkännas före avfallet levereras till en avfallscentral.

Om avstjälpningsplatsdugligheten inte kan konstateras på grund av uppgifter på blanketten för avfallets grunddefiniering ombedes avfallets producent att anskaffa ett utlåtande om avstjälpningsplatsdugligheten. Detta förutsätter ännu noggrannare testning som baserar sig på laboratorieanalyser från en del av avfallet.

Avfall som förutsätter laboratorieundersökningar:

• Blästringssand
• Aska och slagg
• Fällningar och skrubberavfall
• Avfall från industriprocesser som innehåller skadliga ämnen
• Rens
• Förstörda jordmassor
• Rent jordmaterial som deponeras på en avstjälpningsplats och som innehåller mycket organiskt material

Laboratorieundersökningar kan krävas också för andra avfall. Avfallets producent/innehavare är ansvarig för undersökning av avfall i ett godkänt laboratorium och för dess kostnader.

 

Ta kontakt för att få mer information och anvisningar

Se anvisningar om avstjälpningsplatsduglighet (PDF)

Om du tror att ditt företags avfallshanterings- eller avfallsmottagningsduglighet är osäker, vänligen kontakta Rosk'n Roll på förhand före du levererar avfallet till en avfallscentral.

Mer information om avstjälpningsplatsduglighet och ifyllande av blanketten för avfallets grunddefiniering ger produktionschef Henri Vuorenmies, tfn 020 637 7057, henri.vuorenmies@rosknroll.fi.