Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
taloyhtiot paakuva

Avfallshantering i husbolag

Vanligtvis är det disponenten som ansvarar för att ordna avfallshanteringen i ett husbolag. Även aktiva boende och styrelsemedlemmar kan främja en effektiv och miljövänlig avfallshantering i husbolaget.

Det går behändigt att ansluta sig till avfallshanteringen via vår e-tjänst eller genom att ringa vår kundtjänst, tfn 020 637 7000.

Insamling och transport av avfall

Enligt avfallslagen ska alla bostadsfastigheter ansluta sig till den avfallshantering som kommunen ordnar. Hög- och radhus ska ha insamling av blandavfall samt separata insamlingskärl för följande avfall:

  • bioavfall, om fastigheten har minst 5 lägenheter
  • nyttoavfallen, alltså kartong, metall, glas- och plastförpackningar, om fastigheten har minst 20 lägenheter

Man kan frivilligt ordna separat insamling av avfall även i mindre husbolag. Om insamlingsskyldigheterna finns bestämmelser i avfallshanteringsföreskrifterna som fastställts av Nylands avfallsnämnd.  

Skyldigheten att separatinsamla återvinnbart avfall utökas fr.o.m. 1.7.2021. Då ska nyttoavfallen sorteras och samlas in separat om fastigheten har minst 10 lägenheter.

Grundavgift

Grundavgift för avfallshantering betalas för varje fastighet. Husbolagets invånare får ingen separat faktura för grundavgiften, eftersom avgiften inkluderas i bolagsvederlaget.

Med grundavgiften upprätthålls avfallshanteringstjänster avsedda för privathushåll, som avfallsstationer, nätverket av ekopunkter, hantering av farligt avfall och avfallsrådgivning. Den bekostar även avfallsmyndighetens verksamhet.

Priserna baserar sig på avfallstaxan som avfallsnämnden bestämt. Se taxa och fastställda avgifter på hemsidan för Nylands avfallsnämnd.

Fungerande och tryggt avfallsskjul

I ett fungerande avfallsutrymme är det enkelt och tilltalande för invånarna att lämna avfallet i lämpliga avfallskärl och för sopbilschauffören att tömma kärlen smidigt och tryggt.

Se vår anvisning för ett fungerande och tryggt avfalllsskjul (pdf)

Ladda ner en sorteringstavla 

Rosk´n Roll har utformat en sorteringstavla till husbolagens avfallsutrymmen som hjälper invånarna att sortera avfallet rätt. Ladda gratis ner en tryckfärdig fil och tryck upp den i valfritt tryckeri.