Den här webbplatsen använder cookies för att ge dig en så bra upplevelse av webbplatsen som möjligt.
Genom att du fortsätter att använda webbplatsen godkänner du att vi använder cookies.

x
taloyhtiot paakuva

Avfallshantering i husbolag

Vanligtvis är det disponenten som ansvarar för att ordna avfallshanteringen i ett husbolag. Även aktiva boende och styrelsemedlemmar kan främja en effektiv och miljövänlig avfallshantering i husbolaget.

Det går behändigt att ansluta sig till avfallshanteringen via vår e-tjänst eller genom att ringa vår kundtjänst, tfn 020 637 7000.

Insamling och transport av avfall

Enligt avfallslagen ska alla bostadsfastigheter ansluta sig till den avfallshantering som kommunen ordnar. Hög- och radhus ska ha insamling av blandavfall samt separata insamlingskärl för följande avfall:

  • bioavfall, om fastigheten har minst 5 lägenheter
  • kartong, om fastigheten har minst 20 lägenheter
  • glas och metall, om fastigheten har minst 40 lägenheter.

Man kan ordna separat insamling av avfall även i mindre husbolag. Husbolag kan frivilligt ansluta sig till plastförpackninginsamlingen via Rosk'n Roll redan nu.

Nylands avfallsämnd har i maj 2019 godkänt nya avfallshanteringsföreskrifter. Enligt dem ska fastigheterna sortera och samla in avfall enligt följande:

  • bioavfall, ifall det finns minst 5 bostäder
  • kartong, metall, förpackningsglas och-plast, ifall det finns minst 20 bostäder.

Fastigheterna har givits en övergångstid för att ordna sin avfallshantering enligt de nya föreskrifterna fram till 1.4.2020.

Grundavgift

Grundavgift för avfallshantering betalas för varje fastighet. Husbolagets invånare får ingen separat faktura för grundavgiften, eftersom avgiften inkluderas i bolagsvederlaget.

Med grundavgiften upprätthålls avfallshanteringstjänster avsedda för privathushåll, som avfallsstationer, nätverket av ekopunkter, hantering av farligt avfall och avfallsrådgivning. Den bekostar även avfallsmyndighetens verksamhet.

Priserna baserar sig på avfallstaxan som avfallsnämnden bestämt. Se taxa och fastställda avgifter på hemsidan för Nylands avfallsnämnd.